Aktuální populační prognóza: Počet obyvatel ČR by měl být i za 80 let téměř stejný jako dnes!

Jak vypadá nejpravděpodobnější scénář budoucího vývoje české populace? Chcete znát optimistické i pesimistické varianty prognóz? Zjistěte, jestli rozhýbe českou populační vlnu příliv cizinců, o kolik let se prodlouží život, a kolika stoletými Čechy se budeme chlubit v roce 2100!

Český statistický úřad pravidelně v pětiletých cyklech vytváří odhad budoucího počtu obyvatel České republiky. Neomezuje se jen na výhled několika let, ale předpovídá vývoj až do začátku příštího století. A výsledky jsou skutečně zajímavé! Podle nejnovější demografické projekce ČSÚ bude počet obyvatel naší země jen o něco nižší než v současnosti. Zatímco na počátku roku 2018 u nás žilo 10,61 milionu osob, v roce 2101 bude ČR mít 10,53 milionu obyvatel. Jen nepatrně se změní i průměrný věk matky při narození prvního dítěte, který v roce 2018 činil 30,1 roku. V roce 2100 bude dle odhadu jen o půl roku vyšší (30,6 roku). Výrazně se ale zvýší věk, kterého se muži a ženy budou v průměru dožívat. Tomuto ukazateli se odborně říká naděje na dožití při narození. V roce 2018 dosahovala v případě mužů 76,2 roku, v roce 2100 zřejmě bude o více jak jedenáct let vyšší (87,7 roku). U žen byla v roce 2018 naděje dožití 82,0 roku, v roce 2100 to podle střední varianty projekce bude o devět let více (91,2 roku). Průměrný věk obyvatelstva, který v současnosti činí 42,2 let, se přibližně o pět let zvýší. Na začátku roku 2101 na 47,4 let.

Hybné síly populačních prognóz

Při vytváření projekce vychází ČSÚ z aktuálních údajů o počtu obyvatelstva ČR, věkové struktuře a z populačního vývoje posledních let. Je sestavena na základě předpokladů dalšího vývoje úrovně plodnosti, úmrtnosti a zahraniční migrace. Každá demografická projekce však má svá omezení. Nelze totiž předvídat některé vnější faktory, ať už je to hluboký propad ekonomiky, změna v systému sociálních opatření nebo epidemie nemocí. Například významné lékařské objevy mohou z krátkodobého i dlouhodobějšího hlediska ovlivnit úroveň úmrtnosti či plodnosti, změny legislativy zase mohou mít zásadní vliv na objem a strukturu zahraniční migrace. Protože existuje celá řada dalších neznámých faktorů, které „hýbou“ demografickým vývojem, zpracovávají demografové projekce obyvatelstva v pravidelných cyklech.

Více informací o aktuální projekci obyvatelstva ČR naleznete v tiskové zprávě „Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění“ a v publikaci Projekce obyvatelstva České republiky 2018–2100.