Bude evropská krajina zelenější?

V roce 2015 se lesy Evropské unie rozprostíraly na ploše 182 milionů hektarů a zaujímaly 43 % rozlohy všech členských států. Zalesněná půda dokonce zabírala větší plochu než zemědělská (41 %). Vyplývá to z posledního šetření Evropského statistického úřadu.

Evropská krajina 2

V sedmi „nejzelenějších“ zemích EU tvoří lesy více jak polovinu území. Přes tři čtvrtiny rozlohy tvořily lesní plochy ve Finsku a Švédsku, za nimi následovalo Slovinsko se 63 procenty. Do nejvíce zalesněné „sedmičky“ patřily také Estonsko, Lotyšsko, Španělsko a Portugalsko s podílem lesů, který se pohyboval v rozmezí od 54 do 56 procent celkové rozlohy.

Největší část území byla v roce 2015 pokryta lesy ve Švédsku (celkem 30,5 milionu hektarů), ve Španělsku (27,6 milionu hektarů) a ve Finsku (23,0 milionů hektarů). Lesní pozemky v obou skandinávských zemích dohromady zabíraly téměř 30 % celkové rozlohy lesů v celé Evropské unii.

V České republice se lesy rozprostíraly na ploše 2,67 milionu hektarů. Zajímavostí je, že rozloha zalesněných ploch se za poslední čtvrtstoletí lehce rozrostla – v roce 1990 zaujímaly lesy na našem území 2,63 milionu hektarů.