banan banan banan

ČR v číslech

Nejnovější

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Olomouce

20. září 2019 - Územní vývoj města Olomouce
Územní vývoj města Olomouce mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 271 ha na 10 333 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 66 060 v roce 1921 na 100 523 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Liberce

17. září 2019 - Územní vývoj města Liberce
Územní vývoj města Liberce mezi lety 1939, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 622 ha na 10 609 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 84 845 v roce 1921 na 104 445 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Plzně

13. září 2019 - Územní vývoj města Plzně
Územní vývoj města Plzně mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila z 2 539 ha na 13 767 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 122 354 v roce 1921 na 175 441 k 31. 12. 2018.

Starší

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Ostravy

10. září 2019 - Územní vývoj města Ostravy
Územní vývoj města Ostravy mezi lety 1924, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Plocha obce se zvýšila ze 764 ha na 21 423 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 198 438 v roce 1921 na 289 128 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Brna

6. září 2019 - Územní vývoj města Brna
Územní vývoj města Brna mezi lety 1919, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Do té doby tvořily Brno současné katastry : Město Brno, Staré Brno, Černá Pole, Pisárky, Ponava, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří a Zábrdovice. Plocha obce se zvýšila z 2 136 ha na 23 018 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 237 659 v roce 1921 na 380 681 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech
Kartogram - Územní vývoj města Prahy

3. září 2019 - Územní vývoj města Prahy
Územní vývoj města Prahy mezi lety 1922, kdy byly poprvé připojeny sousední obce (předměstí), a současností. Do té doby tvořily Prahu : Staré Město s Josefovem, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Plocha obce se zvýšila z 761 ha na 49 621 ha. Počet obyvatel na současném území města se zvýšil z 729 820 v roce 1921 na 1 308 632 k 31. 12. 2018.

ČR v číslech
Graf - Počet obyvatel na 1km čtvereční

19. srpna 2019 - Počet obyvatel České republiky na 1km2
Počet obyvatel na 1km2 v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

ČR v číslech

6. srpna 2019 - Počet obyvatel České republiky
Počet obyvatel v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Těžba dřeva v lesích České republiky
Animovaný graf ukazuje vývoj těžby dřeva od roku 1950 do roku 2017. Ve sledovaném období byl rekordní rok 2017, kdy se z lesů vytěžilo 19,4 milionů metrů krychlových dřeva.

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Zalesňování v České republice
Animovaný graf ukazuje vývoj zalesňování od roku 1958 do roku 2017. Počet vysazovaných jehličnatých stromků se v současnosti snížil v porovnání se stavem v osmdesátých letech minulého století o více než polovinu.

ČR v číslech

29. března 2019 - Průměrný věk obyvatel České republiky
Průměrný věk se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 1991 bylo průměrnému obyvateli republiky 36,5 roku, v roce 2017 to bylo už 42,2 roku. Za posledních dvacet let se pak průměrný věk obyvatel zvýšil o 4,3 roku.

ČR v číslech

13. března 2019 - Počet zemřelých obyvatel České republiky
Počet zemřelých měl dlouhodobě klesající trend od počátku 80. let 20. století, kdy roční úhrn převyšoval 130 tis. osob. Minimum, 104,4 tis., připadlo na rok 2006. V posledním desetiletí má naopak počet zemřelých opět spíše mírně rostoucí tendenci.