banan banan banan

ČR v číslech

Nejnovější

ČR v číslech

6. srpna 2019 - Počet obyvatel v jednotlivých desetiletích od roku 1921 na základě dat ze Sčítání lidu a Bilance obyvatelstva. Data za 40. léta chybí, Sčítaní lidu, domů a bytů se v tomto roce neprovádělo.   Nahrávám data grafu…

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Těžba dřeva v lesích České republiky. Animovaný graf ukazuje vývoj těžby dřeva od roku 1950 do roku 2017. Ve sledovaném období byl rekordní rok 2017, kdy se z lesů vytěžilo 19,4 milionů metrů krychlových dřeva.  

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Zalesňování v České republice.            Animovaný graf ukazuje vývoj zalesňování od roku 1958 do roku 2017. Počet vysazovaných jehličnatých stromků se v současnosti snížil v porovnání se stavem v osmdesátých letech minulého století o více než […]

Starší

ČR v číslech

29. března 2019 - Průměrný věk obyvatel České republiky. Průměrný věk se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 1991 bylo průměrnému obyvateli republiky 36,5 roku, v roce 2017 to bylo už 42,2 roku. Za posledních dvacet let se pak průměrný věk obyvatel zvýšil o 4,3 roku. […]

ČR v číslech

13. března 2019 - Počet zemřelých obyvatel České republiky měl dlouhodobě klesající trend od počátku 80. let 20. století, kdy roční úhrn převyšoval 130 tis. osob. Minimum, 104,4 tis., připadlo na rok 2006. V posledním desetiletí má naopak počet zemřelých opět spíše mírně rostoucí […]

ČR v číslech

7. ledna 2019 - Počet sňatků a rozvodů v České republice. V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství. Hranice 30 % byla poprvé překonána v roce 1975. V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce […]

ČR v číslech

4. ledna 2019 - Počet dokončených bytů v České republice je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby, protože při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení. Je současně indikátorem rozvoje ekonomiky, jednak celostátně, ale především v regionální diferenciaci. Statistika bytové […]

ČR v číslech

8. listopadu 2018 - Počty živě narozených dětí jako kladná položka bilance obyvatelstva přirozenou měnou je vždy ve středu zájmu všech uživatelů demografických dat. Výrazný pokles porodnosti v celé ČR na počátku devadesátých let a s tím i přesun salda přirozeného pohybu obyvatel do […]