banan banan banan

ČR v číslech

Nejnovější

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Těžba dřeva v lesích České republiky
Animovaný graf ukazuje vývoj těžby dřeva od roku 1950 do roku 2017. Ve sledovaném období byl rekordní rok 2017, kdy se z lesů vytěžilo 19,4 milionů metrů krychlových dřeva.

ČR v číslech

12. dubna 2019 - Zalesňování v České republice
Animovaný graf ukazuje vývoj zalesňování od roku 1958 do roku 2017. Počet vysazovaných jehličnatých stromků se v současnosti snížil v porovnání se stavem v osmdesátých letech minulého století o více než polovinu.

ČR v číslech

29. března 2019 - Průměrný věk obyvatel České republiky
Průměrný věk se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 1991 bylo průměrnému obyvateli republiky 36,5 roku, v roce 2017 to bylo už 42,2 roku. Za posledních dvacet let se pak průměrný věk obyvatel zvýšil o 4,3 roku.

Starší

ČR v číslech

13. března 2019 - Počet zemřelých obyvatel České republiky
Počet zemřelých měl dlouhodobě klesající trend od počátku 80. let 20. století, kdy roční úhrn převyšoval 130 tis. osob. Minimum, 104,4 tis., připadlo na rok 2006. V posledním desetiletí má naopak počet zemřelých opět spíše mírně rostoucí tendenci.

ČR v číslech

7. ledna 2019 - Počet sňatků a rozvodů v České republice
V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství. Hranice 30 % byla poprvé překonána v roce 1975. V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010. Nicméně do roku 2012 došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji na hladinu 44 %.

ČR v číslech

4. ledna 2019 - Počet dokončených bytů v České republice
Počet dokončených bytů je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů bytové výstavby, protože při daném počtu obyvatel přímo ukazuje změny v úrovni bydlení. Je současně indikátorem rozvoje ekonomiky, jednak celostátně, ale především v regionální diferenciaci. Statistika bytové výstavby byla jednou z prvních, která byla po skončení druhé světové války obnovena a rozšířena. Vrcholem v poválečném vývoji byl rok 1975, kdy se dokončilo téměř 100 tisíc nových bytů.

ČR v číslech

8. listopadu 2018 - Počet živě narozených v České republice
Počty živě narozených dětí jako kladná položka bilance obyvatelstva přirozenou měnou je vždy ve středu zájmu všech uživatelů demografických dat. Výrazný pokles porodnosti v celé ČR na počátku devadesátých let a s tím i přesun salda přirozeného pohybu obyvatel do záporných hodnot byl považován za velmi podstatnou charakteristiku současné demografické situace.