banan banan banan

Infografiky

Infografiky
30 let svobody v ČR

26. listopadu 2019 - Infografika k 30. výročí sametové revoluce. Průměrná hrubá měsíční mzda je v současnosti téměř jedenáctkrát vyšší než v roce 1989. Výrazně se však zvýšily ceny spotřebního zboží i předmětů dlouhodobého užívání. V případě televizí dvojnásobně, u piva téměř osminásobně. Nový automobil ŠKODA Favorit stál v posledním roce komunistické vlády 84,6 tisíce Kčs, nyní si lze zakoupit litrovou ŠKODU Fabia v průměru za 313,1 tisíce Kč.

Infografiky
Nejoblíbenější dětská jména

5. listopadu 2019 - Infografiky se statistikou jmen, které dostaly nově narozené děti v lednu 2019. Nejpopulárnější volbou rodičů byla Eliška a Jakub. Objevilo se také několik zajímavých a neobvyklých jmen. Mezi dívkami například Háta, Lorelaj, Sisi nebo Madonna Mia, u chlapců pak Heliodor, Atrey, Lionel a Loki. Tradiční žebříček oblíbenosti dětských jmen vydal ČSÚ u příležitosti Evropského dne statistiky, který připadá na 20. října.

Infografiky
Infografika Století

22. října 2019 - Infografika připomínající 100 let československé a české státní statistiky. Počet obyvatel ČR je v současnosti přibližně o 700 tisíc vyšší než v roce 1919, ale ročně se narodí o 75 tisíc dětí méně.

Infografiky
Škola

24. září 2019 - Infografika k zahájení nového školního roku. V ČR funguje 26 veřejných a 36 soukromých vysokých škol. V minulém školním roce na nich studovalo 15,5 procenta cizinců.

Infografiky
Visegrad

12. srpna 2019 - Infografika u příležitosti zahájení ročního předsednictví České republiky ve Visegradské skupině, které začalo 1. července. Čeští zemědělci chovali v roce 2018 přibližně 570 tisíc krav, v Maďarsku vypěstovali 114 tisíc tun papriky a v Polsku sklidili 7,3 milionu tun brambor.

Infografiky
Prázdniny v Česku

10. července 2019 - Infografika k začátku letních prázdnin. V roce 2018 nabízelo v ČR možnost přenocování 566 kempů. Zájemci o historii naší vlasti mohli předloni navštívit 318 hradů, zámků a dalších památek s placeným vstupným.

Infografiky
Den dětí

4. června 2019 - Infografika k Mezinárodnímu dni dětí, který slavíme 1. června. V loňském roce se v České republice narodilo 114 tisíc dětí. V současnosti je v naší populaci přes dva miliony osob ve věku 0 až 18 let.

Infografiky
Obyvatelstvo ČR 2019

30. května 2019 - Infografika s tématem obyvatelstva ČR. Obsahuje mimo jiné graf s přehledem o počtu obyvatel na území ČR od roku 1800, kdy zde žilo 4,7 milionů osob, až do současnosti (10,6 milionu osob) a navíc i predikci do roku 2100. V té době má u nás žít 10,5 milionů osob.

Infografiky
Česká republika v EU

30. dubna 2019 - Infografika k 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. V ČR pracuje v průmyslu 36,6 % všech zaměstnanců, což je nejvyšší hodnota v rámci celé EU. Jen 12,2 % obyvatel naší republiky je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením, což je nejnižší hodnota ze všech zemích EU.

Infografiky
Velikonoce

18. dubna 2019 - Infografika k velikonočním svátkům. V roce 2017 spotřebovali Češi v průměru na osobu 254 vajec a 6,9 litru více než 40 % alkoholu.

Infografiky
SILC2

22. března 2019 - Infografiky s výsledky zjišťování spokojenosti obyvatel ČR se životem, tzv. well-being, v roce 2018. Tyto modulové otázky byly součástí pravidelného šetření Životní podmínky, jehož výsledky zveřejnil ČSÚ na tiskové konferenci 21. března 2019. Spokojenost byla hodnocena na škále od 0 do 10, kdy 0 značí úplnou nespokojenost a 10 naprostou spokojenost.

Infografiky
Ženy v České republice

8. března 2019 - Infografika vydaná 8. března 2019 k Mezinárodnímu dni žen. V roce 2017 byla naděje žen na dožití při narození 81,8 let a průměrný věk při prvním sňatku 29,8 let.