banan banan banan

Novinky

Nejnovější

Novinky
Školství

20. září 2019 - V roce 2018 byl každý jedenáctý Čech žákem základní školy. Do školních lavic poprvé usedlo 108 tisíc dětí. Na středních školách se vzdělávalo 420 tisíc studentů, z nich 130 tisíc na gymnáziích. Studentů vysokých škol bylo téměř 300 tisíc, přes patnáct procent tvořili cizinci.

Novinky
Cizinci v EU

18. září 2019 - Podle informací Evropského statistického úřadu mělo k 1. lednu 2018 nejvyšší podíl cizinců Lucembursko (48 % obyvatelstva). Méně než 1 % obyvatelstva tvořili cizí státní příslušníci v Polsku, Rumunsku a Litvě; v České republice žilo 4,9 % cizinců.

Novinky
Utonutí

16. září 2019 - Více jak 5,5 tisíce obyvatel Evropské unie zemřelo v roce 2016 na následky náhodného utopení. V poměru k počtu populace k tomu nejčastěji docházelo v pobaltských státech, nejmenší výskyt byl ve středomořských zemích.

Starší

Novinky
Vystěhovalectví

13. září 2019 - V roce 1928 opustilo republiku téměř pětadvacet tisíc Čechoslováků. Většina vystěhovalců pocházela ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi a nejčastěji mířili do Kanady a Německa.

Novinky
Dojížďka do zaměstnání

11. září 2019 - Z 220 milionů zaměstnaných osob ve věku 20 až 64 let dojíždělo loni z jednoho regionu do druhého 18,3 milionu obyvatel EU, tedy 8,3 % všech zaměstnaných. Stává se meziregionální dojížďka za prací evropským trendem?

Novinky

9. září 2019 - V Lucemburském velkovévodství byl v roce 2017 nejvyšší stupeň automobilizace ze všech států Evropské unie. Nejnižší byl naopak v Rumunsku a v Maďarsku. Česká republika patřila mezi země s nejvyšším nárůstem počtu registrovaných osobních vozů.

Novinky
Pivovary

6. září 2019 - Obyvatelé Československa vypili v druhé polovině 20. let minulého století za rok v průměru 68 litrů piva na osobu, tedy o polovinu méně než v současnosti. Na území republiky fungovalo téměř 500 pivovarů, zhruba o šedesátku více než dnes, produkce však byla o polovinu nižší. Největší pivovary sídlily v Plzni, na pražském Smíchově, ve Velkých Popovicích a v Brně.

Novinky
Prvorodičky EU

4. září 2019 - V zemích Evropské unie dalo v roce 2017 poprvé život dítěti celkem 2,3 milionu žen. Většina z nich (92 %) byla ve věku 20 až 39 let. Čtyři procenta tvořily teenagerky do dvaceti let a zbylá čtyři procenta ženy po čtyřicítce. Nejmladšími prvorodičkami se staly Bulharky a Rumunky, nejstaršími Španělky a Italky.

Novinky
Žloutenka

2. září 2019 - V roce 2016 zemřelo celkem 5,1 milionu obyvatel Evropské unie. Smrt téměř sedmi tisíc osob měla na svědomí virová hepatitida, lidově známá jako žloutenka. Nejvyšší míra úmrtnosti byla zaznamenána v Itálii, nejnižší ve Slovinsku a Finsku. Česká republika s tímto závažným jaterním onemocněním zatím úspěšně bojuje.

Novinky
Bytová družstva

30. srpna 2019 - V polovině 20. let minulého století žilo přes devadesát tisíc osob v družstevních bytech a domech. Výhody družstevního vlastnictví nemovitostí využívali především státní zaměstnanci a dělníci. Přestože od roku 1918 do roku 1924 vzrostl počet družstev více než čtyřikrát, zajišťovala družstva střechu nad hlavou jen necelému procentu obyvatelstva ČSR.

Novinky
Elektroodpad

28. srpna 2019 - Na území Evropské unie se v roce 2016 podařilo recyklovat 4,5 milionu tun elektrického a elektronického odpadu. Česká republika shromáždila 91,5 tisíce tun elektroodpadu. V průměru na jednoho obyvatele bylo v celé EU recyklováno 8,9 kilogramu. V ČR činil průměr 8,7 kilogramu. Od roku 2007 je to třikrát víc, tehdy připadlo na jednoho Čecha 3,2 kilogramu.

Novinky
Nelegální migrace – fenomén EU, Ilustrační foto

26. srpna 2019 - V roce 2018 se na území Evropské unie zdržovalo přes 600 tisíc nelegálních přistěhovalců. Úřady odmítly vstup 471 tisícům migrantů z nečlenských států EU, celkem 478 tisíc cizinců vykázaly a 198 tisíc z nich vyhostily do jiné země, z toho 158 tisíc mimo hranice EU.