banan banan banan

Novinky

Nejnovější

Novinky
Populární jména světa

15. listopadu 2019 - Nejpopulárnější jména novorozenců v České republice jsou v současnosti Jakub a Eliška, v Anglii Oliver a Olivia a ve Slovinsku Luka a Ema. Arabsky mluvící populace světa preferuje Mohameda a Maryam, v Indii vládne Aarav a Aadya, ve Spojených státech Liam a Emma.

Novinky
Kriminalita

13. listopadu 2019 - Podle údajů Evropského statistického úřadu se v roce 2017 celkový počet loupeží, vražd a krádeží automobilů v Evropské unii snížil zhruba o čtvrtinu v porovnání s předchozími lety. Krádeže aut zůstávají celoevropským problémem, relativně nejvíce loupeží řešili policisté v západoevropských zemích a ve statistice vražd vedou pobaltské státy. Česko patřilo k zemím s nejvyšším počtem krádeží vozidel, ale vykázalo nejnižší výskyt násilných trestných činů.

Novinky
Dům EU

11. listopadu 2019 - Nedostatek denního světla v obydlí trápí každého dvacátého obyvatele Evropské unie. Nejhůře svou situaci vnímají Malťané a Portugalci. Naopak, nejvíce prozářené jsou podle zjištění Evropského statistického úřadu byty Čechů a Slováků.

Starší

Novinky
Cizinci na VŠ 1933

8. listopadu 2019 - V polovině třicátých let studovalo v tehdejším Československu na vysokých školách desetkrát méně posluchačů než v současnosti. Podíl zahraničních studentů však byl stejný jako dnes. Již tehdy k nám mířili především z východní Evropy, ale v hojných počtech také z balkánských zemí.

Novinky
Učitel

6. listopadu 2019 - V roce 2017 učilo na základních a středních školách v Evropské unii téměř šest milionů pedagogů. Tři čtvrtiny z nich tvořily ženy. Nejvyšší podíl učitelek byl v Lotyšsku a Litvě, nejvíce mužů učilo na školách v Dánsku a Lucembursku.

Novinky
Poštovní služby

4. listopadu 2019 - Přeprava balíčků a dopisů živila v roce 2018 téměř dva miliony občanů EU, z toho více jak polovinu tvořily ženy. V přepočtu na obyvatele patřila Česká republika mezi země s nejvyšším počtem pošťáků a kurýrů.

Novinky
Doprava v Praze 1932

1. listopadu 2019 - Po drncavých silnicích se neregulovaně pohybovaly bicykly, koňské drožky, lidové motocykly i první automobily a mezi nimi kličkovali chodci. Přestože se nejezdilo závratnou rychlostí, sílící silniční provoz provázely chaos a dopravní kolize. Celkový počet dopravních nehod byl sice o necelou polovinu nižší než dnes, ale policejní statistiky evidovaly jen tragické nehody. Úmrtnost byla tehdy jen v Praze třikrát vyšší než v současnosti…

Novinky
Studenti

30. října 2019 - V roce 2017 se v Evropské unii vzdělávalo 21,4 milionu středoškoláků, z toho více než 10,2 milionu (48 %) studovalo na odborných školách a učilištích. Tomuto typu vzdělání dávali přednost především chlapci, kteří tvořili 56 % všech žáků. Středoškolská příprava na profesní dráhu byla nejrozšířenější v České republice a ve Finsku.

Novinky
Ekologické zemědělství

29. října 2019 - K evropským oblastem s nejvyšším podílem ekologicky obhospodařované zemědělské půdy patří i dva české regiony. Hned za rakouským Salzburgem je region Severozápad, zahrnující Ústecký a Karlovarský kraj, a v nejekologičtější osmičce figuruje i Moravskoslezský kraj.

Novinky
Bezdomovci

25. října 2019 - V masarykovském Československu mohli lidé bez domova vyhledat přístřeší v noclehárnách, útulnách a ohřívárnách, ale i v chudobincích nebo chorobincích. Přestože se města snažila bezdomovectví zmapovat, skutečné počty lidí bez přístřeší se daly stěží odhadnout…

Novinky
Káva

23. října 2019 - Káva je na světě druhým nejprodávanějším zemědělským produktem a po ropě druhou nejcennější obchodovanou komoditou. Voňavý šálek si denně dopřává polovina dospělé světové populace. V Evropě nejraději popíjejí kávu obyvatelé severských zemí.

Novinky
Tlumočníci

21. října 2019 - Česká republika se řadí k evropským zemím s nejvyšším podílem tlumočníků a překladatelů mezi všemi zaměstnanci. Nejvíce osob, které poskytují překladatelské a tlumočnické služby, pracuje v Německu.