banan banan banan

Novinky

Nejnovější

Novinky
Med

3. června 2019 - Evropská unie je největším dovozcem medu na světě. V loňském roce dovezly členské státy EU celkem 208 tisíc tun včelího medu v hodnotě 452 milionů eur. Ve srovnání s rokem 2013 vzrostl dovoz včelího medu o čtvrtinu.

Novinky
Češi a Slováci v roce 1920

31. května 2019 - Demografové ze Státního úřadu statistického (SÚS) se pokoušeli zjistit přesný počet Čechů a Slováků v roce 1920, tedy rok před plánovaným sčítáním lidu. Důvodem byla korekce úmyslně zkreslených údajů o národnostním složení obyvatelstva na území ČSR z posledního rakousko uherského censu.

Novinky
Bydlení s rodiči

27. května 2019 - Podle údajů Evropského statistického úřadu z roku 2017 „vylétají“ děti z rodinného hnízda stále později. Domácnost rodičů opouštějí mladí Evropané v průměru ve 26 letech, ale v každém státě EU je to jinak. Nejdříve se osamostatňují Skandinávci, nejpozději Chorvaté. A jak jsou na tom Češi?

Starší

Novinky
Elektromobil

24. května 2019 - V roce 2017 bylo v členských zemích Evropské unie registrováno celkem 262 milionů automobilů. Zhruba dva miliony z nich (0,8 %) byly klasifikovány buď jako elektromobily, nebo hybridní elektromobily. Největší podíl v celém autoparku země zaujímaly tyto vozy ve Švédsku a Polsku.

Novinky
Pracovní úraz

21. května 2019 - Přes tři tisíce Evropanů zemřelo v roce 2016 na následky pracovního úrazu. Nejvyšší počet úmrtí na pracovišti zaznamenaly Lucembursko a Rumunsko, nejnižší naopak Nizozemsko a Německo. Česká republika se zařadila mezi deset zemí EU s nejvyšší ochranou zdraví zaměstnanců.

Novinky
Stávky v době vzniku samostatné ČR

17. května 2019 - V roce 1918 proběhlo jen v důlních závodech na území Čech a Moravy téměř 150 stávek, v dalším roce jich bylo o zhruba polovinu méně. Doba jejich trvání obvykle nepřesáhla pět dní.

Novinky
Evropská móda

15. května 2019 - Do zemí Evropské unie v loňském roce „přicestovalo“ oblečení v hodnotě 166 miliard eur. Více než polovina (84 miliard eur, 51 %) pocházela z nečlenských států EU. Třetinu dovezeného oblečení produkuje Čína.

Novinky

10. května 2019 - Využíváte pro přepravu po městě aplikace Uber, Taxify či Liftago? Objednáváte si ubytování přes Airbnb? V roce 2018 si prostřednictvím webových stránek nebo aplikací ubytování v soukromí našlo 19 % občanů Evropské unie, taxíky si objednalo 8 % obyvatelstva. V ČR zatím služby tzv. sdílené ekonomiky příliš nezdomácněly. Nocleh v soukromí si zajistilo pět procent Čechů, dopravu pouhé jedno procento obyvatel.

Novinky
Evropský parlament

7. května 2019 - V blížících se volbách do Evropského parlamentu (EP) se uchází o hlasy voličů téměř 850 kandidátů ze čtyřiceti uskupení. Nejstaršímu je 82 let, nejmladší jsou ve věku 21 let. Čtvrtinu tvoří ženy. Volby do EP se v České republice uskuteční 24. a 25. května 2019.

Novinky
Československý statistický věstník

2. května 2019 - První počítací stroje na zpracování velkého množství dat si Státní úřad statistický (SÚS) pronajal v roce 1920. Děrovačky, třídicí stroje a tabelátory dokázaly do roku 1930 zpracovat údaje z téměř 85 milionů děrných štítků.

Novinky
IT ve zdravotnictví

26. dubna 2019 - V roce 2017 měla drtivá většina samostatných ordinací lékaře ve své ordinaci počítač, 95 % z nich bylo zároveň připojeno k internetu. Nejčastěji nabízeli on-line služby gynekologové, největší rezervy měli zubaři.

Novinky
Gottwald a Stalin

24. dubna 2019 - Po roce 1948 prošel Státní úřad statistický radikální proměnou: „Statistika je na podkladě marxistické methodologie nástrojem budování socialismu a komunismu, nástrojem hospodářského plánování a nástrojem technického pokroku,“ tvrdili tehdejší koryfejové komunistické ideologie v řadách SÚS. „Socialistická“ statistika odstraňovala „buržoazní přežitky“ a orientovala se na úkoly národohospodářské evidence. Veřejnost dostávala informace jen o plnění plánů.