banan banan banan

Osobnosti

Osobnosti
prof. Dobroslav Krejčí – první šéf Státního úřadu statistického

22. ledna 2019 - prof. Dobroslav Krejčí – první šéf Státního úřadu statistického.
Historicky první předseda Státního úřadu statistického a hlavní autor prvního československého zákona o státní statistické službě.

Osobnosti
prof. Dr. František Weyr – právník, právní filozof, statistik a poslanec

15. ledna 2019 - prof. Dr. František Weyr – právník, právní filozof, statistik a poslanec.
Druhý předseda Státního úřadu statistického byl členem Mezinárodního institutu statistického v Haagu a dalších domácích i zahraničních společností. Aktivně se účastnil řady mezinárodních statistických a filozofických kongresů.

Osobnosti
univ. doc. JUDr. Jan Auerhan – právník, významný demograf a oběť heydrichiády

14. ledna 2019 - univ. doc. JUDr. Jan Auerhan – právník, významný demograf a oběť heydrichiády.
Prezident Státního úřadu statistického v letech 1929 až 1939. Významný antropogeograf a demograf. Celoživotně se zabýval tematikou vystěhovalectví a československých menšin v zahraničí.

Osobnosti
JUDr. František Fajfr – statistik, právník a filozof, první předseda SÚS po okupaci, protifašistický odbojář

13. ledna 2019 - JUDr. František Fajfr – statistik, právník a filozof, první předseda SÚS po okupaci, protifašistický odbojář.
Významný statistik a demograf se zasloužil o založení časopisu Demografie, dodnes vydávaného ČSÚ. Snažil se zachovat nezávislost statistiky na hospodářské politice i po nástupu komunistické moci.

Osobnosti
Pavol Majling – předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky, v době normalizace obviněn ze spolupráce se Západem

12. ledna 2019 - Pavol Majling – předseda Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky.
Funkci předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky (tedy fakticky předsedy SÚS) vykonával v letech 1961-1963, poté až do roku 1967 byl předsedou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

Osobnosti
Ing. Jan Kazimour, CSc. – studentský levicový aktivista a první předseda Federálního statistického úřadu

11. ledna 2019 - Ing. Jan Kazimour, CSc. – studentský levicový aktivista a první předseda Federálního statistického úřadu.
Ve funkci předsedy Federálního statistického úřadu prosazoval využití výpočetní techniky, registrů a databank, zasloužil se o vytvoření soustavy statistických klasifikací.

Osobnosti
Ing. Jiří Antoš – statistik, předseda nově vytvořeného ČSÚ

10. ledna 2019 - Ing. Jiří Antoš – statistik, předseda nově vytvořeného ČSÚ.
První předseda nově vytvořeného Českého statistického úřadu od roku 1969. Své úsilí soustředil především na vybudování ČSÚ do podoby, v níž by mohl plnit svoje úkoly v rámci celé struktury ústředních statistických orgánů.

Osobnosti
Ing. Vladimír Mička – kontrolor, bankéř a šéf FSÚ

9. ledna 2019 - Ing. Vladimír Mička – kontrolor, bankéř a šéf FSÚ.
Jako předseda Federálního statistického úřadu působil v oblasti mezinárodní spolupráce orgánů státní statistiky.

Osobnosti
doc. Ing. Ladislav Říha, DrSc. – poslední předrevoluční šéf ČSÚ

8. ledna 2019 - doc. Ing. Ladislav Říha, DrSc. – poslední předrevoluční šéf ČSÚ.
Podporoval zlepšení statistického zpracování demokratických voleb a vedení volební statistiky.

Osobnosti
Ing. Ivan Šujan, CSc. – makroekonomický analytik, statistik a prognostik

7. ledna 2019 - Ing. Ivan Šujan, CSc. – makroekonomický analytik, statistik a prognostik.
Specialista na ekonomické modely, zkoumal jejich praktické využití při zpracování analýz a prognóz československé ekonomiky. Autor mnoha odborných článků a publikací na téma makroekonomických analýz.

Osobnosti
doc. Ing. Eduard Souček, CSc. – pedagog VŠE a první porevoluční předseda ČSÚ

6. ledna 2019 - doc. Ing. Eduard Souček, CSc. – pedagog VŠE a první porevoluční předseda ČSÚ.
Významný pedagog a statistik. Jeho velkým přínosem ve funkci předsedy ČSÚ bylo rychlé vybudování regionální statistiky pro potřeby nově vznikajících územních orgánů veřejné správy.

Osobnosti
Ing. Edvard Outrata – předseda ČSÚ se zahraničními zkušenostmi a pozdější senátor

5. ledna 2019 - Ing. Edvard Outrata – předseda ČSÚ se zahraničními zkušenostmi a pozdější senátor.
Během svého šestiletého působení ve funkci předsedy ČSÚ byl odpovědný za transformaci české statistické služby a za přípravu jejího vstupu do EU.