banan banan banan

Osobnosti

Osobnosti
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. – předsedkyně Českého statistického úřadu, později zastupující generální ředitelka Eurostatu v Lucemburku, odbornice na hospodářskou etiku

4. ledna 2019 - doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. – předsedkyně Českého statistického úřadu, později zastupující generální ředitelka Eurostatu v Lucemburku, odbornice na hospodářskou etiku.
Jako předsedkyně ČSÚ v letech 1999–2003 předložila návrh zákona, kterým se mění zákon o státní statistické službě.

Osobnosti
Ing. Jan Fischer, CSc. – předseda úřednické vlády a prezidentský kandidát

3. ledna 2019 - Ing. Jan Fischer, CSc. – předseda úřednické vlády a prezidentský kandidát.
Odborník na ekonomickou statistiku. V ČSÚ pracoval téměř dvě desetiletí, šest let stál v jeho čele. Po rozpadu federace vedl týmy zpracovávající výsledky parlamentních a komunálních voleb.

Osobnosti
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – expertka na environmentální ekonomii, rektorka Univerzity J. E. Purkyně a předsedkyně Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí OSN

2. ledna 2019 - prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. – expertka na environmentální ekonomii, rektorka Univerzity J. E. Purkyně a předsedkyně Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí OSN.
Jako předsedkyně ČSÚ se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik včetně elektronizace sběru dat.

Osobnosti
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – současný předseda ČSÚ a přední odborník na národní účty

1. ledna 2019 - Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – současný předseda ČSÚ a přední odborník na národní účty.
Jako ekonom a specialista na národní účty se významně podílel na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU.

Osobnosti
prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. – nestor české statistiky a vynikající vysokoškolský pedagog

5. prosince 2018 - prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc. – nestor české statistiky a vynikající vysokoškolský pedagog.
Historicky první laureát Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE za přínos statistice. Téměř šedesát let se věnoval vysokoškolské výuce.

Osobnosti
prof. Ing. Jan Seger, CSc. – nestor české statistiky, osmý rektor VŠE

4. prosince 2018 - prof. Ing. Jan Seger, CSc. – nestor české statistiky, osmý rektor VŠE.
Významný akademik a vědec. Přední český odborník na analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz.

Osobnosti
Ing. Jiřina Růžková, CSc. – demografka, odbornice na sčítání a volební statistiky

3. prosince 2018 - Ing. Jiřina Růžková, CSc. – demografka, odbornice na sčítání a volební statistiky.
Jako odbornice na demografický vývoj se zabývala historií soupisů obyvatel a sčítání na našem území. Vedle řady odborných článků a publikací zpracovala koncepci tzv. pramenných děl sčítání lidu.

Osobnosti
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog

2. prosince 2018 - prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. – přední český demograf a významný vysokoškolský pedagog.
Zakladatel katedry demografie a geodemografie na UK Praha, spoluzakladatel České demografické společnosti a dlouholetý člen České statistické rady.

Osobnosti
Ing. Jiří Pelej, CSc. – makroekonom, specialista na finanční bilance

1. prosince 2018 - Ing. Jiří Pelej, CSc. – makroekonom, specialista na finanční bilance.
Přední český odborník na problematiku makroekonomické statistiky. Přispěl k využití počítačů při sestavování bilancí a národních účtů.