banan banan banan

Rozhovory

Nejnovější

Rozhovory
Ing. Václav Rybáček, Ph.D.

19. září 2019 - Václava Rybáčka, sekčního ředitele makroekonomických statistik, v ČSÚ nelze přehlédnout. Nejen pro jeho vysoký vzrůst, houpavou chůzi a výrazný hlas. Stejně nápadné jsou i jeho názory na ekonomickou situaci u nás i ve světě.

Rozhovory
Ing. Jiří Hrbek

3. září 2019 - Jiří Hrbek: Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.

Rozhovory
Markéta Šetinová a Renáta Topinková

29. srpna 2019 - R. Topinková a M. Šetinová: V polovině června prezentovaly v Sociologickém ústavu Akademi věd České republiky Renáta Topinková a Markéta Šetinová výsledky výzkumu o on-line seznamování a výběrovém párování.

Starší

Rozhovory
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

22. srpna 2019 - Alena Chvátalová: O tom, jak probíhá vzdělávání osob starších padesáti let na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, hovoří prorektorka UJEP Alena Chvátalová.

Rozhovory
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

14. srpna 2019 - Ladislav Rabušic:Je rodičovství v dnešní době jen formou určitého altruismu, anebo způsobem, jak uspokojit emocionální potřeby? Nad složitými demografickými otázkami přemýšlí sociolog Ladislav Rabušic, profesor brněnské Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu populačních studií.

Rozhovory
Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

24. července 2019 - Profesorka Marie Hušková je přední odbornicí v oblasti asymptotických metod matematické statistiky, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection. Je členkou řady vědeckých společností a vedla 11 doktorandů, z nichž řada působí na domácích i zahraničních univerzitách. Jak se jí podařilo sladit rodinu s vědeckou kariérou?

Rozhovory
Ing. Pavla Trendová

17. července 2019 - Pavla Trendová je ředitelkou sekce obecné metodiky a registrů. Zabývá se přípravou statistických zjišťování, centrálním zpracováním dat, včetně těch volebních, snižováním administrativní zátěže respondentů nebo zefektivněním výkonu státní statistické služby.

Rozhovory
Mgr. et Mgr. Věra Jourová

11. července 2019 - Věra Jourová: Patnácté výročí od vstupu do EU je podle eurokomisařky Věry Jourové příležitost k zamyšlení. Žena, kterou časopis Time zařadil mezi sto nejvlivnějších osob současnosti, je nejvíce hrdá na to, co jsme dokázali například v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Rozhovory
Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D.

1. července 2019 - Martin Zelený řídí sekci demografie a sociálních statistik v ČSÚ. V současné době jeho sekce žije přípravou příštího sčítání lidu. „Zásadnější reformou prochází i oblast mzdové statistiky a statistiky nákladů práce,“ podotýká.

Rozhovory
Ing. Jaromír Dřízal

28. června 2019 - Jaromír Dřízal: Přestože i na pekaře doléhá globalizace, nabídka chleba na českém trhu je jedna z nejlepších v Evropě. „Který obor to u nás může o svých výrobcích říci?“ komentuje Jaromír Dřízal, předseda Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Rozhovory
Murali Parsa, CSc.

19. června 2019 - Murali Parsa: Podívat se na život v České republice očima cizince je vždy zajímavé. Jak hodnotí rozdíly v české a indické kultuře Murali Parsa, odborný pracovník z oddělení koordinace šetření v domácnostech Českého statistického úřadu? Narodil se v jižní Indii a žije u nás desítky let.

Rozhovory
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

12. června 2019 - Oldřich Dědek: Od ekonomického zdraví eurozóny se odvíjí i zdraví české ekonomiky, tvrdí Oldřich Dědek, člen bankovní rady České národní banky. Jelikož jsme s eurozónou úzce propojeni, je nutné si odpovědět na otázku, zda máme ambice podílet se na dalším směřování eurozóny, anebo máme být pasivním příjemcem změn, uvažuje český ekonom, který dříve zastával funkci národního koordinátora pro zavedení eura v ČR.