banan banan banan

Rozhovory

Nejnovější

Rozhovory
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

3. dubna 2019 - Radim Perlín: Sociální geograf Radim Perlín má hluboké znalosti o komunálním prostředí ve venkovských obcích. Podle něj došlo v roce 2014 k větší obměně starostů. Na jejich posty přišli mladší kandidáti, kteří již nějaké zkušenosti z komunální politiky měli.

Rozhovory
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.

27. března 2019 - L. Pospíšilová a P. Špačková: Jaké bydlení preferují různé věkové skupiny v České republice, zkoumají Lucie Pospíšilová a Petra Špačková z týmu Urbánní a regionální laboratoře katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stěhování za lepším životním prostředím za hranice měst není podle nich novým fenoménem.

Rozhovory
Jiří Hrbek

20. března 2019 - Jiří Hrbek: „Diskuse nad kvalitou potravin je velmi široké, vděčné a také snadno zneužitelné téma,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí v ČSÚ. Kromě toho, čemu dávají Češi ve svém jídelníčku přednost, zkoumá i důvody, proč se v bývalém Československu změnily stravovací návyky jeho obyvatel.

Starší

Rozhovory

13. března 2019 - L. Formánková a M. Lopatková: V druhé polovině minulého století tu byl jeden stát ze dvou velmi blízkých národů, od roku 1993 již dokonce jen jeden národnostně homogenní stát, ale v novém tisíciletí stále více v ČR narůstá podíl cizích státních občanů. Jaké hlavní přínosy či negativa mají cizinecké komunity pro českou společnost, se zamýšlejí socioložky...

Rozhovory

8. března 2019 - Bedřich Moldan: Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje, tedy o klíčová data o životním prostředí. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Rozhovory

26. února 2019 - Marek Rojíček a Alexander Ballek: Předsedové statistických úřadů České a Slovenské republiky zhodnotili hospodářský vývoj v obou zemích od rozpadu Československa v roce 1993 do současnosti. Oba státy podle nich spojuje závislost na automobilovém průmyslu, nízká míra příjmové chudoby a potýkají se s nedostatkem zaměstnanců na pracovním trhu.

Rozhovory

20. února 2019 - Robert Šanda: Zapojit se do sčítání v roce 2021 bude mnohem jednodušší. Kromě toho, že si občané budou moci vybrat, jakou formou budou vyplňovat sčítací formuláře, nebudou o sobě muset uvádět citlivé údaje. „Například nebudeme nic zjišťovat o příjmech, majetku nebo zdravotním stavu,“ vysvětluje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Proč je sčítání důležité, se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovory

13. února 2019 - Jiřina Růžková: Sčítání lidu, domů a bytů by pro nás mělo být svátkem. Je zprávou budoucím generacím o tom, jak jsme v dané době žili. To jsou slova demografky a odbornice na sčítání lidu a volební statistiky Jiřiny Růžkové, která v ČSÚ působila 48 let.

Rozhovory
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

8. února 2019 - Zdeněk Pavlík: Významný český demograf a vysokoškolský profesor Zdeněk Pavlík se zamýšlí nad největším úskalím demografických prognóz, kterým je odhadování budoucího vývoje migrace. Tématem rozhovoru jsou i současné vztahy mezi pohlavími a emancipace žen.

Rozhovory

25. ledna 2019 - Marek Rojíček: Česká statistika toho za posledních 100 let zažila už hodně. Uplynulé století tuzemské statistiky hodnotí předseda ČSÚ. Připomíná obtížnou poválečnou dobu, v níž v roce 1919 vznikal Státní úřad statistický.

Rozhovory

24. ledna 2019 - Edvard Outrata: Úkol statistiky se nemění. V roce 1993 se vracel z Kanady do České republiky. Chtěl pomoci transformaci, která tu v té době probíhala, svými kanadskými zkušenostmi. Zajímala organizace státní služby, resp. statistické služby. A jak to dopadlo?

Rozhovory

23. ledna 2019 - Jiří Vopravil: Rodinné účty zjišťují vydání domácností v České republice. Nadějný statistik se rozhodl nastoupit po ukončení studia VŠE v Praze do ČSÚ. V současné době se věnuje hlavně sociálním šetřením v domácnostech.