Česká republika chrání zdraví zaměstnanců

Přes tři tisíce Evropanů zemřelo v roce 2016 na následky pracovního úrazu. Nejvyšší počet úmrtí na pracovišti zaznamenaly Lucembursko a Rumunsko, nejnižší naopak Nizozemsko a Německo. Česká republika se zařadila mezi deset zemí EU s nejvyšší ochranou zdraví zaměstnanců.

Pracovní úraz

V roce 2016 se v celé Evropské unii vyskytlo 3 182 smrtelných pracovních úrazů. V přepočtu na sto tisíc zaměstnanců to představuje standardizovanou míru 2,2, což je o 12 % méně než v roce 2009. V členských státech EU byla v roce 2016 zaznamenána nejnižší standardizovaná míra výskytu smrtelných pracovních úrazů v Nizozemsku (0,7), Německu (1,1), Švédsku (1,2) a ve Velké Británii (1,5). Nejvyšší míra smrtelných úrazů byla registrována v Lucembursku (10,8), Rumunsku (6,1), Lotyšsku (5,5) a Rakousku (5,4).

V České republice se v roce 2016 stalo 86 smrtelných pracovních úrazů, což představuje hodnotu 2,2 na 100 tisíc zaměstnanců. V roce 2009 to bylo 91 úmrtí, míra tehdy dosáhla hodnoty 2,36. V rámci EU patří Česká republika k deseti zemím, které zaměstnancům poskytují nejvyšší ochranu zdraví.

Smrtelný pracovní úraz je takové poškození zdraví, na jehož následky zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel. Vzhledem k faktu, že počet nehod v daném roce je do určité míry závislý na celkové úrovni ekonomické aktivity země a na celkovém počtu osob zaměstnaných v jejím hospodářství, používají se takzvané standardizované míry výskytu smrtelných pracovních úrazů, které stírají rozdíly ve strukturách ekonomik jednotlivých zemí.