Narození

Počty živě narozených dětí jako kladná položka bilance obyvatelstva přirozenou měnou je vždy ve středu zájmu všech uživatelů demografických dat. Výrazný pokles porodnosti v celé ČR na počátku devadesátých let a s tím i přesun salda přirozeného pohybu obyvatel do záporných hodnot byl považován za velmi podstatnou charakteristiku současné demografické situace.

Nahrávám data grafu…
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí.
Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg tlačítkem vpravo nahoře.
Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.