ČSÚ hackuje otevřená data kreativně a hravě

Letošního Hackathonu veřejné správy se 13. a 14. září v pražském sídle Nejvyššího kontrolního úřadu zúčastnilo na šedesát programátorských týmů. Z otevřených dat dvaceti veřejných institucí vzniklo během 24 hodin celkem 17 nových aplikací a dalších produktů. Vítězným projektem se stala unikátní platforma ČSÚ Statistika hrou.

Hackaton veřejné správy

Hackathony představují jedinečný nástroj pro zrychlení digitální transformace. Světový boom zažívají od roku 2009, v ČR se tato „digitální soustředění“ rozšířila v roce 2017 i na oblast veřejné správy. Čtyřiadvacetihodinové souboje odborných týmů se zaměřují na tvorbu efektivních aplikací z datových sad od státních úřadů a institucí. Třetí Hackathon veřejné správy se stal inspirací pro další instituce, aby svá data otevíraly a poskytly všem, kdo by s nimi chtěli pracovat. Letos se do soutěže kromě ministerstev a úřadů přihlásil Český rozhlas a také pražská a brněnská samospráva. S orientací v 63 datových sadách zapojených institucí pomáhali soutěžním týmům mentoři. Jedním z nich byl i vedoucí oddělení výstupních databází ČSÚ Eduard Durník: „Hackathon je jedinečná příležitost pro přímé neformální setkání tvůrců otevřených dat s tvůrci aplikací. Je obdivuhodné, jaké zajímavé produkty mohou během tak krátké doby vzniknout. A velmi mě těší, že autory zaujala otevřená data našeho úřadu,“ uvedl odborník, který se problematikou otevřených dat a zveřejňováním datových sad se statistickými údaji zabývá od roku 2015.

Hackaton veřejné správy

Vítězná „hravá“ statistika

Statistika hrou je platforma pro prezentaci statistických dat zábavným a interaktivním způsobem. Má formu chatbota napojitelného na facebookový Messenger i vlastní dialog‑flow web aplikaci. Tímto designem získává potenciál oslovit veřejnost skrze sociální sítě. Chatbot po zahájení konverzace zprávou „čau“ vyzve hráče k zadání okresu v ČR. Z reálií zvoleného místa pak formuluje otázky kvízu, a hráč se tak seznamuje s nejrůznějšími statistickými daty daného regionu. Autory platformy jsou Karel Blavka, Marek Boháč, Radim Kozák a Vojtěch Petrásek.

Hackaton veřejné správy

Další představenou aplikací s otevřenými daty z ČSÚ byla vizualizace výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jedná se o interaktivní mapy a grafy, v nichž si uživatel může parametry měnit sám. Mapy jsou totiž funkční nejen na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností, okresů či krajů, ale u vybraných měst až do úrovně městských částí. Všechny vizualizace jsou v brandových barvách Sčítání lidu, domů a bytů pro rok 2021. Aplikaci naprogramovali Jan Krupička a Irena Honsnejmanová.

Vítězné projekty, ale také všechny ostatní produkty, které na hackathonu vznikly, jsou volně k dispozici na webových stránkách www.hackujstat.cz a je možné na ně navázat a dále je rozvíjet.