Evropa za 80 let: kontinent důchodců!

Evropská unie demograficky stárne. V roce 2100 se sníží počet obyvatel EU na půl miliardy. Klesne porodnost i počet ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vzroste počet důchodců a podíl osmdesátníků se až ztrojnásobí.

Projekce obyvatelstva - Ilustrační obrázek

Podle projekce Eurostatu se mezi roky 2018 a 2100 sníží počet obyvatel EU o dvacet milionů, tedy téměř o čtyři procenta. Po letech stabilního růstu dosáhne populace v roce 2044 úrovně 525 milionů osob a nadále bude klesat.

Změní se věková struktura obyvatelstva

Podíl dětí se mírně sníží ze 16 % v roce 2018 na 14 % v roce 2100. Demografové předpokládají, že klesne i podíl osob v produktivním věku ze 65 % v roce 2018 na 55 % v roce 2100. Podíl osob starších 65 let v roce 2100 vzroste na 31 % z 20 % z roku 2018. Ve stejném období se zvedne podíl osob starších 80 let téměř trojnásobně ze 6 % na 15 %. V důsledku toho by se měl průměrný věk zvýšit ze současných 43,1 roku na 48,7.

Zrychlí se tempo starobní závislosti

Téměř dvojnásobně se zvýší rovněž poměr starobní závislosti, a to z 31 % v roce 2018 na 57 % v roce 2100. Na jednu osobu starší 65 let tedy připadnou méně než dvě osoby v produktivním věku. V jednotlivých členských státech se bude tento ukazatel pohybovat od 53 % v Belgii, Lucembursku a Švédsku až po 70 % v Portugalsku a 72 % v Chorvatsku. V České republice by měl dosáhnout hodnoty 55 % z dosavadních 30 %.

Metodická poznámka: Projekce obyvatelstva Eurostatu vycházejí ze souboru předpokladů budoucího vývoje plodnosti, úmrtnosti a čisté migrace. Vzhledem k nejistotě budoucí dynamiky pohybu obyvatelstva by tyto výsledky měly být vykládány pouze jako jedna z řady možných demografických změn.