Francie se chlubí nejhustější sítí kempů

Ve všech zemích Evropské unie bylo v roce 2017 v provozu celkem 28 400 kempů. Téměř dvě třetiny evropských kempů se nacházely ve Francii (28 %), Velké Británii (17 %), v Německu a Nizozemsku (10 %). V České republice se milovníci kempů mohli v roce 2017 ubytovat na 515 místech (1,8 %).

Kempování v EU

Kempovací dovolená je „in“

Návštěvníci strávili v kempech celkem 397 milionů nocí, což představuje 12 % nocí strávených ve všech druzích ubytovacích zařízení v rámci EU. Třemi zeměmi s nejvyšším počtem turistických nocí strávených v kempech byly Francie (31 % všech nocí strávených v kempech v EU), Itálie (14 %) a Spojené království (13 %). V České republice to bylo jen 0,75 %.

Kde je kempování návykové?

Tři země s nejvyšším podílem nocí strávených v kempech v roce 2017 byly Dánsko (33 % všech nocí strávených v domácích ubytovacích zařízeních), Lucembursko (32 %) a Francie (29 %). V ČR připadlo na kempy 5,6 % všech nocí.