Každý desátý zaměstnanec v ČR je cizinec

Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo ke konci roku 2017 v České republice zaměstnáno přes 472 tisíc zahraničních pracovníků v pozici zaměstnance. Dalších více než 87 tisíc bylo registrováno jako podnikatelé nebo živnostníci. Zahraniční pracovníci se tak podíleli 10,7 procenta na celkové zaměstnanosti v ČR.

Přes 43 procent zaměstnaných cizinců tvořily ženy, téměř 42 procent byli občané EU. Největší skupiny cizinců s povolením k pobytu tradičně tvoří Slováci, Ukrajinci a Vietnamci.

Jednotlivé skupiny cizinců se od sebe značně liší. Například Slováci jsou většinou třicátníci, ze všech cizinců mají nejvyšší vzdělání, obsazují nejkvalifikovanější místa, a mají proto nejvyšší výdělky. Práci si nacházejí ve větších městech a zvláště se jim líbí v Praze.

Typický Ukrajinec je ve věku kolem 45 let. Ukrajinci mají různorodé vzdělání, ale na trhu práce ho příliš neuplatňují. Patrně proto mají nejnižší výdělky. Velká část, konkrétně 42 procent, jich žije a pracuje v Praze. Muži nacházejí zaměstnání převážně ve stavebnictví a v průmyslu, ženy pak v obchodu a ve zdravotních a sociálních službách.

Občané Polska jsou převážně vyučení, věkově jsou různorodí, ale převažují třicátníci. Pracují podél severní hranice ČR, tedy v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, a to v odvětvích, jako je těžba a dobývání nerostných surovin.

Značný počet cizinců k nám přichází z Rumunska. Dominantně jsou to muži – třicátníci. Pouze 16 procent jich má vysokoškolské vzdělání. Nejčastěji pracují jako obsluha strojů, ale mnoho z nich našlo zaměstnání v kvalifikovaných profesích.

Také počty Bulharů, kteří si u nás našli zaměstnání, postupně rostou. Typicky jsou to muži kolem 45 let se středoškolským nebo jen se základním vzděláním. Každý druhý žije v Praze a pracují především jako agenturní pracovníci. Většina si vydělává na živobytí jako obsluha strojů, ale značná část z nich pracuje v informačních a komunikačních činnostech. Ze zmiňovaných skupin cizinců tráví Bulhaři v práci nejvíce času – měsíčně zhruba 177 hodin.