Mladí Evropané – bez práce byl loni každý šestý

Téměř 15 milionů obyvatel Evropské unie ve věku 20 až 34 let nemělo v roce 2018 zaměstnání ani se dále nevzdělávalo. Podobně na tom byli i mladí Češi.

Mladí Evropané

V celé EU bylo bez práce 16,5 % mladých lidí

Podle údajů Eurostatu se podíl těchto osob v jednotlivých členských státech EU značně lišil. Nejnižší míry dosahovaly Švédsko (8,0 %), Nizozemsko (8,4 %), Lucembursko (9,9 %) a Malta (10,1 %). Naopak nejvyšší podíl zaznamenaly Itálie (28,9 %) a Řecko (26,8 %), kde nemá zaměstnání a nechodí do školy více než čtvrtina všech mladých lidí ve věku 20 až 34 let. V České republice je takových osob 15 procent.

Výrazné rozdíly mezi muži a ženami

U žen ve věku 20 až 34 let činil podíl nezaměstnaných a dále se nevzdělávajících 20,9 % ve srovnání s 12,2 % u mužů stejné věkové skupiny. V tuzemsku byla tato míra 4,6 % u mužů a 25,9 % u žen.