Nejpočetnější domácnosti jsou v Irsku

V roce 2018 bylo v Evropské unii registrováno celkem 223 milionů domácností. Téměř třetina (65 milionů) žila společně se svými potomky. Nejvyšší podíl domácností s dětmi mělo Irsko, nejnižší Bulharsko.

Domácnost s dětmi

Ze všech členských států EU mělo zdaleka nejvyšší podíl domácností s dětmi Irsko (39 %). Další v pořadí byly Kypr, Polsko a Slovensko (shodně 36 %) a Rumunsko (35 %). Naopak nejnižší podíl měly tyto domácnosti v Německu a Finsku (shodně 22 %), za nimi následovaly Švédsko (23 %), Rakousko (25 %) a Bulharsko (26 %). V ČR tvořily domácnosti s dětmi 31 procent.

Převažují domácnosti s jedním potomkem

V celé EU měla téměř polovina všech domácností s dětmi (47 %, tj. 30,6 milionu) pouze jedno dítě. Dvě děti mělo 40 % domácností (25,8 milionu), tři a více dětí mělo 13 % (8,5 milionu) domácností. Největší podíl domácností se třemi nebo více dětmi vykazovalo Irsko (26 %), za ním následovaly Finsko (19 %), Belgie a Francie (18 %), Nizozemsko (17 %) a Velká Británie (16 %). Na opačném konci žebříčku byly Bulharsko (5 %), Portugalsko (7 %), Španělsko a Itálie (shodně 8 %), Litva (9 %) a Lotyšsko (10 %). V ČR bylo těchto domácností 11 procent.

Nejvyšší podíl domácností samoživitelů mělo Dánsko, nejnižší Chorvatsko

Domácnosti pouze s jedním rodičem tvořily v rámci celé EU 15 % všech domácností s dětmi. Nejvyšší byl jejich podíl v Dánsku (29 %) a Estonsku (28 %), následovaly Litva a Švédsko (shodně 25 %), Lotyšsko (23 %), Velká Británie (22 %) a Francie (21 %). Naopak nejnižší podíl domácností s jedním rodičem byl v Chorvatsku (6 % všech domácností se závislými dětmi), Rumunsku (7 %), Řecku, na Slovensku a ve Finsku (shodně 8 %).