Nejstarší statistický záznam v Čechách

První dochovaný statistický dokument v Čechách je soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058.

Jako součást zakládací listiny litoměřické kapituly, kterou potvrdil kníže Spytihněv II., je zároveň nejstarším důkazem údajového zjišťování v Čechách. Na pergamenu se nachází rovněž pamětní zápis ze začátku 13. století, který je nejstarší větou napsanou v češtině. V dnešním přepise zní: „Pavel dal jest Ploškovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“

Zakládací listina litoměřické kapituly