banan banan banan

Cenová statistika

Nejvyšší průměrná roční míra inflace v celé historii samostatné České republiky byla v roce 1993, kdy dosáhla výše 20,8 %. V roce 2018 byla průměrná roční míra inflace 2,1 %.

Cenové indexy patří mezi nejstarší sledované informace. Dlouholetá tradice cenových šetření vznikla za první republiky, po ustavení Státního úřadu statistického v roce 1919. Nejdůležitějším ukazatelem cenové statistiky je index spotřebitelských cen (životních nákladů), který měří vývoj cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Indexy spotřebitelských cen jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů nebo například částek životního minima.

 

Nahrávám data grafu…
* Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.