banan banan banan

Demografie

Chcete vědět, jak se do věkové struktury obyvatel ČR promítá reprodukční historie posledního století? Do jaké míry se na velikosti jednotlivých generací „podepsaly“ různé změny, například období hospodářské krize, druhá světová válka, legalizace interrupcí, prudký růst porodnosti v první polovině 70. let minulého století (tzv. Husákovy děti) nebo klesající porodnost v průběhu 90. let? Jak jinak než z demografické statistiky se dozvíte, že od konce 80. let minulého století nepřetržitě stoupá podíl dětí narozených mimo manželství.

Statistika zjišťování demografických událostí v ČR má dlouhou historii. První časové řady statistiky sňatků, narozených a zemřelých jsou k dispozici od roku 1785. Údaje o zahraniční migraci, vnitřní migraci a o potratech se začaly shromažďovat mnohem později.

Informace o počtu narozených, sňatků a zemřelých ČSÚ získává sumarizací individuálních statistických hlášení o narozených dětech, uzavřených manželstvích a úmrtích, která obdrží od matričních úřadů. Z těchto dat a z údajů o počtu obyvatel, zjištěných z pravidelných sčítání lidu, sestavuje ČSÚ každý rok tzv. bilance obyvatel. Z nich pak vychází například při zveřejňování přehledu o počtu obyvatel jednotlivých obcí.

Nahrávám data grafu…
Zdroj dat: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí.
Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg tlačítkem vpravo nahoře.
Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.