banan banan banan

Trh práce

Statistika trhu práce vám například podá informaci o počtu pracujících v zemědělství – zatímco před sto lety v tomto odvětví pracovala nadpoloviční většina všech pracujících, dnes jsou to jen tři ze sta osob. Tři z pěti pracujících jsou v současnosti zaměstnáni ve službách. Průměrná hrubá mzda dosahovala v roce 2018 téměř 32 tisíc korun a obecná míra nezaměstnanosti lehce přesahovala dvě procenta.

Hlavním zdrojem statistických šetření o trhu práce jsou podnikové výkazy s údaji o počtu zaměstnanců a jejich mzdách. Důležité informace o celkové zaměstnanosti a obecné nezaměstnanosti přináší od roku 1993 Výběrové šetření pracovních sil. Tento zdroj navíc udává i celkové počty sebezaměstnaných osob (OSVČ).

Z evidence úřadů práce získává ČSÚ údaje o registrovaných uchazečích o zaměstnání a počty volných pracovních míst. Z podnikových mzdových statistik se sledují i nemzdové náklady práce, které mají zaměstnavatelé v souvislosti se zaměstnáváním osob. Informace o detailní struktuře odměňování (např. podle jednotlivých profesí, pohlaví, věku, vzdělání) poskytuje Informační systém o průměrném výdělku, spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.