První statistická šetření v českých zemích

Prvním kvalifikovaným statistikem v českých zemích a zakladatelem organizované statistické služby byl Josef Antonín rytíř Riegger.

Se jménem profesora pražské univerzity Josefa Antonína rytíře Rieggera (1742 až 1795) jsou spojeny počátky soustavného shromažďování statistických údajů v českých zemích. Tento horlivý muž za podpory císaře Josefa II. koncipoval a organizoval statistická šetření a vytvářel metodiky. Od roku 1787 vydal dvanáct publikací pod názvem Materialien zur alten und neueren Statistik von Böhmen. Obsahují souhrnné a kriticky pojaté zprávy ze starší dostupné literatury o velikosti a obyvatelstvu Čech v různých dobách, výsledky konskripcí duší, tabulky o měně obyvatelstva, jeho náboženství, školství, výrobě potravin, některá hospodářská data i celou řadu historických nebo kulturních údajů. V díle Skizze einer statistischen Landeskunde Böhmens prezentoval metodicky zpracované údaje o populačních poměrech.