První internetová stránka ČSÚ

Pod heslem „Vše na internetu a zdarma“ spustil ČSÚ v roce 1998 internetovou prezentaci na adrese www.czso.cz. Stránky měsíčně navštíví více než 100 000 unikátních návštěvníků. Největší zájem je o informace ze statistik regionů a obyvatelstva, o makroekonomické údaje za Českou republiku, míru inflace a Intrastat.

První webová prezentace byla z dnešního pohledu velmi skromná a po grafické stránce odpovídala své době. Část informací byla již tehdy k dispozici i v angličtině. Od té doby se obsah webu postupně rozrůstal.

Zpočátku ČSÚ prezentoval pouze seznam tabulek daného výstupu s několika odkazy na data. Celá publikace či výstup byly za úhradu k dispozici na disketě v prodejně ČSÚ. Po ničivých povodních v roce 2002 se ČSÚ rozhodl, vzhledem k neexistenci prodejny, poskytovat všechna svá data na webu zdarma.

V roce 2005 byl web zpřístupněn pro slabozraké a nevidomé. Na základě výsledků každoročních anket spokojenosti uživatelů a jejich připomínek byly stránky úřadu v následujících letech několikrát změněny s cílem zlepšit a usnadnit orientaci při vyhledávání informací. Podstatně se rozšířil obsah a inovoval se režim zobrazování dat.

V roce 2010 byly v souvislosti s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů 2011 zveřejněny nové webové stránky www.scitani.cz. Výsledky sčítání pak byly poprvé kompletně k dispozici všem uživatelům ve Veřejné databázi ČSÚ. Tato data byla od roku 2013 nabízena i ve formě tzv. „otevřených dat“ – tedy dat v otevřených formátech.

Na začátku roku 2012 spustil ČSÚ internetové stránky v novém designu, součástí změn bylo i nové logo úřadu. V polovině roku 2012 se do nového designu „oblékly“ i webové stránky krajských správ a tím byla zakončena proměna vizuálního stylu všech produktů a výstupů ČSÚ.

V roce 2015 došlo k dalším změnám a vylepšením. To se týkalo například Katalogu produktů, nyní umožňujícího fasetové vyhledávání dle nabízených filtrů. Web je od té doby dostupný kromě PC také na tabletech a v mobilních telefonech.