První moderní sčítání lidu u nás

První sčítání lidu v moderním pojetí se uskutečnilo v lednu 1870. Cenzus zachytil stav k 31. 12. 1869, kdy žilo na našem území 7,57 milionu obyvatel a stálo zde 994,8 tisíce domů.

Tento cenzus zahájil rakousko-uherský zákon z roku 1869, který zároveň určil, že sčítání lidu se má provádět v desetiletých obdobích, a to vždy k poslednímu prosinci roku končícího nulou. Samotné šetření zajišťovaly obce, sčítací jednotkou se stala domácnost. Dotazníky vyplňovali majitelé domů nebo sčítací komisaři. Šlo o první sčítání lidu, které vytvořilo podmínky pro porovnávání základních demografických údajů až po současnost, ustálilo statistiku povolání a v rámci klasifikace sociálních skupin poprvé zjišťovalo hluchotu a slepotu obyvatelstva. Výsledky sčítání z roku 1869vyšly v šestidílné publikaci. Díky tomu získala veřejnost poprvé v historii informace o stavu populace.