Sňatky a rozvody

Počet sňatků a rozvodů v České republice.

V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství.
Hranice 30 % byla poprvé překonána v roce 1975. V období 2005–2010 rozvodovost v celkovém trendu stagnovala na úrovni 47–50 %. Historické maximum, 50 % manželství končících rozvodem, bylo zaznamenáno v roce 2010. Nicméně do roku 2012 došlo k poklesu zpět na úroveň z počátku nového tisíciletí, přesněji na hladinu 44 %.

Nahrávám data grafu…
Data grafu v tabulce: xls ikona

Nápověda pro práci s grafy:

Po najetí myší na bod křivky nebo sloupec se zobrazí hodnota ukazatele spolu s informací, ke kterému časovému období se údaj vztahuje.
Kliknutím myši na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt. Po opětovném kliknutí se data znovu zobrazí.
Graf je možné uložit do formátů jpg, png, pdf, svg. Data z grafu lze stáhnout ve formátu xlsx.
Zobrazení grafu lze přiblížit potažením myší nad vybraným obdobím.
Další funkce dostupné tlačítky vpravo nahoře.