Tereziánský katastr

Tereziánský katastr je soupis půdy, kterou měli poddaní v dědičném nájmu a z níž se platily daně státu.

Vznikl za panování císařovny Marie Terezie a vstoupil v platnost v roce 1748. Při jeho tvorbě se vycházelo z údajů z původní Berní ruly, vytvořené v letech 1653 až 1656. Hlavním nedostatkem Berní ruly bylo to, že nebrala v potaz rozdílnou bonitu (úrodnost) půdy v jednotlivých oblastech. První tereziánský katastr z r. 1748 zachycoval pouze rustikální půdu a v otázce bonity odstranil jen některé nejvýraznější nedostatky Berní ruly. Teprve druhý tereziánský katastr z r. 1757 zahrnul jak rustikální, tak dominikální půdu a kvalitně zachytil bonitu půdy (rozdělil ji do osmi kategorií podle úrodnosti, což je dokonce více než dnešní katastry).