Těžba dřeva

Těžba dřeva v lesích České republiky.

Animovaný graf ukazuje vývoj těžby dřeva od roku 1950 do roku 2017. Ve sledovaném období byl rekordní rok 2017, kdy se z lesů vytěžilo 19,4 milionů metrů krychlových dřeva.