V roce 2018 tvořili cizinci z nečlenských států EU více než čtyři procenta obyvatelstva Unie

Podle informací Evropského statistického úřadu mělo k 1. lednu 2018 nejvyšší podíl cizinců Lucembursko (48 % obyvatelstva). Méně než 1 % obyvatelstva tvořili cizí státní příslušníci v Polsku, Rumunsku a Litvě; v České republice žilo 4,9 % cizinců.

Cizinci v EU

Počet lidí žijících v Evropské unii s občanstvím některé nečlenské země činil celkem 22,3 milionu osob, což představuje 4,4 procenta veškerého obyvatelstva Unie. Dalších 17,6 milionu osob mělo občanství jiného členského státu, než ve kterém žily.

Vysoký podíl cizinců (10 nebo více procent) byl zaznamenán na Kypru, v Rakousku, Estonsku, na Maltě, v Lotyšsku, Belgii, Irsku a Německu.

Z celkového počtu 10,6 milionu obyvatel ČR v loňském roce pocházelo 219 tisíc osob (2,1 %) ze zemí EU a 296 tisíc (2,8 %) z nečlenských států.