Vstup ČR do EU

Od vstupu ČR do Evropské unie je ČSÚ a statistická služba ČR plně zapojena v pracovní skupině Rady EU pro statistiku, kde se dne 1. ledna 2009 poprvé ujala šestiměsíčního předsednictví. Prioritou bylo sjednocení procesu sčítání v souladu se zákony, mezinárodními směrnicemi a doporučeními tak, aby data byla lépe porovnatelná a měla širší využití.

Dne 1. května 2004 se stala Česká republika členským státem Evropské unie. Pro české statistiky to znamenalo plné začlenění do Evropského statistického systému. ČSÚ tak získal vliv i spoluodpovědnost za projednávání právních norem v oblasti statistiky EU od přípravné fáze po konečné schválení. Pracovníci úřadu se zapojili do evropských statistických projektů a systému poskytování technické pomoci do zahraničí. K trvalým prioritám patřila modernizace, zvýšení efektivity a výkonnosti úřadu, zvyšování nároků na kvalitu dat i kvalitu řízení. Vzrostly také nároky na včasnost, přesnost a dostupnost při současném snižování zátěže respondentů.