Za nejzdravější obyvatele EU se považují Irové

Sedm z deseti obyvatel Evropské unie (70 %) ve věku od 16 let hodnotilo v roce 2017 svůj zdravotní stav jako dobrý nebo velmi dobrý. Naopak, jako špatné nebo velmi špatné, známkovalo své zdraví osm procent, tedy přibližně jeden z deseti obyvatel EU.

Pocit zdraví

Respondenti si mohli v rámci hodnocení svého zdravotního stavu vybrat z pěti možností známkování: velmi dobré, dobré, přiměřené, špatné a velmi špatné. Členskými státy EU s nejvyšším podílem obyvatel, kteří vnímali své zdraví jako dobré nebo velmi dobré, bylo Irsko (83 %), Kypr (78 %), Itálie a Švédsko (shodně 77 %). Další v pořadí bylo Nizozemsko (76 %) a Malta (75 %). Češi se v hodnocení zařadili se 64 % na osmou pozici od konce. Na posledních příčkách žebříčku se umístila Litva a Lotyšsko (shodně 44 %), dále Portugalsko (49 %), Estonsko (53 %), Polsko a Maďarsko (shodně 59 %).

Rozdíly mezi ženami a muži

V roce 2017 bylo se svým zdravotním stavem spokojeno 72 % evropských mužů. Podíl žen, které hodnotily svůj zdravotní stav jako velmi dobrý nebo dobrý, činil jen 67 procent. Rozdíly v sebehodnocení mužů a žen byly patrné i mezi různými věkovými skupinami. Největší byl u osob starších 65 let. Zatímco 45 % mužů ohodnotilo svůj zdravotní stav jako dobrý nebo velmi dobrý, v případě žen to bylo pouze 39 procent.