Zalesňování

Animovaný graf ukazuje vývoj zalesňování v ČR od roku 1958 do roku 2017. Počet vysazovaných jehličnatých stromků se v současnosti snížil v porovnání se stavem v osmdesátých letech minulého století o více než polovinu.